Add words to Det selvbiografiske i ny dansk litteratur

Words Choose all words

Biografisk læsning

Er en metode til at læse tekster på, hvor man har fokus på... Denne form for læsning var særlig populær i...

Claus Beck-Nielsen / Claus Nielsen

Forfatter der...

De store fortællingers død

Er en postmoderne forestilling om....

Dobbeltkontrakt

En dobbeltkontrakt er...

Fiktionstekst

Fiktionstekst er en tekst, hvor læseren forventer....

Forfatterens død og forfatterens genopståen

Henviser til debatten om....

Fronstage, Backstage og Middle region

Er begreber der beskriver...

Hovedstolen

Hovedstolen er... Begrebet hovedstolen fører til en diskussion om...

Kan barndommen skildres?

Er en diskussion om, hvorvidt... På den ene side siger... På den anden side siger...

Kortprosa

Kortprosa er en genre hvor... Jeg kender følgende kortprosatekster....som handler om...

Nykritisk læsning

Nykritisk læsning ser værket som autonomt, det betyder at... Nykritisk tekstlæsning har fokus på... Slog igennem i....

Paratekst

En paratekst er et begreb af Gerard Genette, der dækker over...

Sagprosatekst

Sagprosatekster er tekster, hvor læseren forventer...

Selvbiografi

Ordet stammer fra græsk og består af.... Selvbiografi er en genre der...

Traumelitteratur

Traumelitteratur er... Traumelitteratur skrives ofte i genrerne...

Games

Simple

Only the chosen words or definitions are printed on the cards. There are no instructions.

Do you want words, definitions or both on your cards?

Association

What do you associate with:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Write definition

Write a definition for:

Match word and definition

Match word and definition.

Linking words

Structure the words and explain your structure. You may want to sequence the words or use a mind map.

Finding synonyms

Find at least one synonym for:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Finding antonyms

Find at least one antonym for:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Find a word

Find a word that is suitable for this definition.

Must use word

You have to use this word twice in your group discussion.

Rate words

Rate words according to level of importance in this context. Explain the order.

Make someone speak

Get someone in your group to use this word. Don’t say the word directly.

Letter jumble

The letters in this word have been jumbled. Recontruct the word.

Write Question

Write a question relevant to this word:

Print on both sides

The words are printed on the front side of the cards and the definitions are printed on the back. You need a printer that enables printing on both sides of the paper.

Words:
No words chosen
Game:
Choose game
Print flash cards