Add words to Muslimske grupper i DK

Words Choose all words

Antal muslimer

Der er ca. en halv million indvandrere og efterkommere af indvandrere i DK. Godt 306.000 eller ca. 5,3 % har muslimsk baggrund. (Febr. 2018)

Assimilation

Sker når indvandrere fra en minoritetsgruppe forkaster egne normer og værdier og smelter sammen med majoritetssamfundet.

Euromuslimer

Sekulære muslimer, der tager udgangspunkt i DK's samfund og tilpasser Islam hertil. Går ind for pluralisme og mener muslimer skal blande sig i samfundsdebatten.

Europæiske muslimer

Tager afsæt i islamisk tradition og tolker islam i lyset af deres danske kontekst. Udgangspunktet er Islam, og så lever de også efter de vestlige værdier, der ikke strider i mod Islam. Aktive deltagere i samfundet.

Formalistiske muslimer

Stor vægt på de ydre former (tøj, spiseregler, udseende) og har fokus på deres identitet som muslimer. Ikke ret aktive i samfundet, men bruger meget nettet.

Forum for kritiske muslimer

Forening for euromuslimer, der ønsker at skabe en syntese mellem at være troende muslim og en aktiv del af det danske samfund. De forsøger bl.a. at reformere fortolkningen af koranen for at tænke den ind i en vestlig kontekst.

Gruppe(r) med assimilation

Kulturmuslimer vil ofte tilpasse sig majoritetskulturen og smelte ind i majoriteten.

Gruppe(r) med pluralistisk integration

Euromuslimer kombinerer vestlige værdier med muslimske værdier. Islam tilpasses vesten. Europæiske muslimer kombinerer også. Udgangspunktet er Islam, og så lever de også efter de vestlige værdier, der ikke strider i mod Islam.

Gruppe(r) med segregation

Specielt Islamister vil undlade at deltage i det omgivende samfund, men også sufier, traditionelle muslimer, samt formalistiske muslimer kan have tendens til segregation.

Hitzb-ut-tahrir

Betyder befrielsespartiet. Foreningen er forbudt i mange lande - dog ikke i DK. De er stærkt kritiske over for vestens værdier og ønsker at indføre et verdensomspændende muslimsk kalifat, der tager udgangspunkt i Sharia.

Islamister

En meget lille gruppe, der ønsker Sharia som styringsredskab og tolker koranen bogstaveligt. Der er stor uvilje mod demokrati og Vesten.

Kulturmuslimer

Sekulære og religiøst mindre aktive - udgør ca. 70-80 % af muslimer i DK. Islam er primært en del af deres kulturelle identitet, og nogle har fravalgt religion.

Pluralistisk integration

Sker når indvandrere blander værdier/normer og tager noget fra majoritetssamfundet og noget fra minoritetssamfundet. Ideelt set lærer majoriteten også noget nyt.

Segregation

Sker, når der er en streng opdeling mellem minoritetsgruppe og majoritetsgruppe, hvilket resulterer i at grupperne bevarer egne normer og værdier.

Sufier

Lægger stor vægt på den åndelige dimension af Islam. De er fællesskabsorienterede, men holder sig for sig selv ift majoritetssamfundet. Dog er en gruppe unge sufier meget aktive i samfundet.

Traditionelle muslimer

Praktiserende muslimer, der har fokus på kulturen fra hjemlandet. Der er flest 1. generationsindvandrere.

Games

Simple

Only the chosen words or definitions are printed on the cards. There are no instructions.

Do you want words, definitions or both on your cards?

Association

What do you associate with:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Write definition

Write a definition for:

Match word and definition

Match word and definition.

Linking words

Structure the words and explain your structure. You may want to sequence the words or use a mind map.

Finding synonyms

Find at least one synonym for:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Finding antonyms

Find at least one antonym for:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Find a word

Find a word that is suitable for this definition.

Must use word

You have to use this word twice in your group discussion.

Rate words

Rate words according to level of importance in this context. Explain the order.

Make someone speak

Get someone in your group to use this word. Don’t say the word directly.

Letter jumble

The letters in this word have been jumbled. Recontruct the word.

Write Question

Write a question relevant to this word:

Print on both sides

The words are printed on the front side of the cards and the definitions are printed on the back. You need a printer that enables printing on both sides of the paper.

Words:
No words chosen
Game:
Choose game
Print flash cards