Add words to Biologi 2

Words Choose all words

Autosomer

De kromosomene i en eukaryot organisme som ikke er kjønnskromosomer

Celledeling

Det er to typer celle deling; mitose og meiose. Ved mitose dannes det nye celler som kan sikre vekst og erstatte gamle celler. Ved meiose dannes det kjønnsceller. Bare eukaryote organismer kan ha celledeling.

DNA

Arvestoff i en organisme

DNA

Deoxyribonucleic acid. DNA er arvestoff

DNA-polymerase

Er enzymer som syntetiserer nytt DNA ved å feste nukleotider på den voksende enden av den nye DNA-enktelttråden.

Ekson

Uttrykt område

Eksoner

De delene som koder for protein.

Enymet

Katalyserer kjemiske reaksjoner ved å senke aktiveringsenergien. Øker ofte reaksjonshastigheten med en million ganger i nesten alle kjemiske reaksjoner i en organisme. Forbrukes ikke selv. Hvert enzym er vanligvis knyttet til helt bestemte reaksjoner

Et nukleotid

Består av et sukker, et fosfat og en base. Basene kan være adening, cytosin, guanin eller tymin.

Genregulering i bakterie

Dette skjer ved at aktiviteten til enzymet i reaksjonsveien hemmes, og ved at bakterien regulerer hvor mye den skal lage av bestemte enzymer.

Genregulering og regulering

Setter i gang og regulerer transkripsjon av gener. (regulering= regulerer biokjemiske og fysiologiske prosesser i organismen, osm vekst og metabolisme))

Homolog

Ensartet, innbyrdes samsvarende

Hydrogenbindinger

De to enkelt trådene i DNA holdes sammen av hydrogenbindinger mellom basene på hvert trinn. Disse bindingene er mye svakere enn de kovalente bindingene som holder nukleotidene i hver enkelttråd sammen, og de gjør at en dobbelttråd lett kan deles i to

Intron

Område inni gener

Introner

De delene som ikke koder for et protein.

Komplementære basepar

Basene på hver enkeltråd må være utfyllende for å lage bindinger mellom trådene. Det er to muligheter for at de fire basene kan danne dette. Adenin og tymin, og guaning og cytosin.

Meiose

Her gir en diploid stamcelle opphav til fire haploide kjønnsceller som har ulik genetisk informasjon. Det skjer to celledelinger over flere faser.

Meiosis

Forminskelse

Mitose

Her deler en diploid morcelle seg og gir to identiske diploide datterceller. Den består av fem faser: profase, prometafase, metafase, anafase og telofase.

MRNA

Budbringer, koder for protein

Nukleotider

Alle nukleinsyrer er bygd opp av nukleotider, både DNA og RNA. Hver nukleotid er sammensatt av tre deler: sukker, et forsfat, og en base

Replikasjon

Prosessen der DNA-et kopieres. Før en morcelle delere seg og blir til to datter, må alle kromosomene kopieres nøyaktig slik at de nye cellene får like mange kromosomer som morcellen og dermed den samme genetiske informasjonen

Replikasjonsboble

Er startpunktet der dobbeltråd-DNA-et åpnes. Består av to replikasjonsgafler med DNA imellom og kan strate flere steder samtidig på eukaryote komosomer.

RNA

En forkortelse for ribonukleinsyre. RNA er enkelttrådet og har basen U i stedet for T. I tillegg har RNA sukkeret ribose. Det finnes tre hovedtyper av RNA: mRNA, tRNA og rRNA.

RRNA

Ribosomalt-RNA, bygger opp ribosomene der oversettingen til protein foregår.

Spleisosomer

Skjærer intronene ut av pre-mRNA-et.

Sterkt uttrykt

Når det blir produsert mange kopier av et protein i en celle, sier vi at genet som koder proteinet, er sterkt uttrykt

Templattråd

Er et mønster for den nye DNA-tråden. Bare nukleotider med baser som er komplementære til de basene som er i denne tråden, vil kunne inngå i en ny DNA-tråd.

TRNA

Transport-RNA, frakter rett aminosyre til rett plass i oversettingen til protein

Games

Simpel

Kun de valgte ord og definitioner bliver printet på kortene. Der er ingen instruktioner.

Do you want words, definitions or both on your cards?

Association

Hvad associerer du med:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Skriv definition

Skriv en definition til:

Match ord og definition

Match ord og definition.

Forbind ord

Skab forbindelser mellem ordene og forklar forbindelserne. Du kan f.eks. sætte dem i rækkefølge eller lave et mindmap.

Find synonymer

Find mindst et synonym til:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Find antonymer

Find mindst et antonym til:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Find et ord

Find et ord, der passer til denne definition.

Skal bruge ord

Du skal bruge dette ord 2 gange i gruppediskussionen.

Ranger ord

Ranger ordene ud fra vigtighed og forklar rækkefølgen.

Én skal snakke

Få en i din gruppe til at bruge dette ord uden at sige ordet selv.

Bogstavkaos

Bogstaverne i dette ord er byttet rundt. Hvad skal der stå?

Skriv spørgsmål

Skriv et spørgsmål, der er relevant for ordet.

Print på begge sider

Ordet printes på den ene side af kortet, og definitionen printes på den anden. Du skal bruge en printer, der kan printe på begge sider af papiret.

Words:
No words chosen
Game:
Choose game
Print flash cards