Tilføj ord til Kristendom 5. kl

Ord Vælg alle ord

Adam og Eva, Noa's ark og Moses

Det gamle testamente

Biblen

Det gamle- OG det nye testamente

De 4 evangelier

Matthæus, Markus, Lukas og Johannes

De 4 evangelier, Jesus fødsel, liv og død

Det nye testamente

Discipel/apostel

De 12 disciple eller apostle der forkyndte (lærte) Jesus lære, også efter hans død. (Simon, Jakob, Johannes, Andreas, Filip, Bartholomæus, Matthæus, Thomas, Jakob, Thaddæus, Simon og Judas)

Johannes

Præst der døbte Jesus (Johannes døberen)

Maria og Josef

Jesus forældre

Mirakel

Når der sker noget uforklarligt

Moské

Muslimsk kirke

Synagoge

Jødisk kirke

Tømrer

Jesus erhverv

Spil

Simpel

Kun de valgte ord og definitioner bliver printet på kortene. Der er ingen instruktioner.

Vil du ha' ord, definitioner eller begge på dine kort?

Association

Hvad associerer du med:

Vil du ha' ord, definitioner eller begge på dine kort?

Skriv definition

Skriv en definition til:

Match ord og definition

Match ord og definition.

Forbind ord

Skab forbindelser mellem ordene og forklar forbindelserne. Du kan f.eks. sætte dem i rækkefølge eller lave et mindmap.

Find synonymer

Find mindst et synonym til:

Vil du ha' ord, definitioner eller begge på dine kort?

Find antonymer

Find mindst et antonym til:

Vil du ha' ord, definitioner eller begge på dine kort?

Find et ord

Find et ord, der passer til denne definition.

Skal bruge ord

Du skal bruge dette ord 2 gange i gruppediskussionen.

Ranger ord

Ranger ordene ud fra vigtighed og forklar rækkefølgen.

Én skal snakke

Få en i din gruppe til at bruge dette ord uden at sige ordet selv.

Bogstavkaos

Bogstaverne i dette ord er byttet rundt. Hvad skal der stå?

Skriv spørgsmål

Skriv et spørgsmål, der er relevant for ordet.

Print på begge sider

Ordet printes på den ene side af kortet, og definitionen printes på den anden. Du skal bruge en printer, der kan printe på begge sider af papiret.

Ord:
Ingen ord valgt
Spil:
Vælg spil
Udskriv kortene