Add words to Diskursanalyse i dansk

Words Choose all words

Antagonistiske diskurser

Modsatrettede diskurser, der kæmper om definitionsretten af en given diskurs. Antagonismer defineres som modsætningspar, hvor en diskurs etablerer sig i modsætning til en anden.

Ækvivalenskæde

Ordrække, der italesætter nodalpunktet på en bestemt måde.

Den tredimensionelle model

Norman Faircloughs model, der viser, hvordan tre analysebegreber (tekst, diskursiv praksis og social praksis) står i et dialektisk forhold til hinanden.

Diskurs

Et bestemt tankesæt om et givent emne. Med andre ord en særlig måde at tale om et udsnit af virkeligheden på.

Diskursanalyse

Handler om at analysere måden, vi taler om et emne på. Det handler med andre ord om at finde ud af, hvad en afsender bevidst eller ubevidst tænker og mener om et bestemt emne.

Flydende betegnere

Indholdstomme plusord, der får deres betydning gennem diskursen.

Hegemoni

Den herskende diskurs i samfundet.

Konnotation

Et ords medbetydning, bibetydning og association.

Nodalpunkt

Tekstens omdrejningspunkt, som der etableres en diskurs omkring.

Games

Simple

Only the chosen words or definitions are printed on the cards. There are no instructions.

Do you want words, definitions or both on your cards?

Association

What do you associate with:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Write definition

Write a definition for:

Match word and definition

Match word and definition.

Linking words

Structure the words and explain your structure. You may want to sequence the words or use a mind map.

Finding synonyms

Find at least one synonym for:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Finding antonyms

Find at least one antonym for:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Find a word

Find a word that is suitable for this definition.

Must use word

You have to use this word twice in your group discussion.

Rate words

Rate words according to level of importance in this context. Explain the order.

Make someone speak

Get someone in your group to use this word. Don’t say the word directly.

Letter jumble

The letters in this word have been jumbled. Recontruct the word.

Write Question

Write a question relevant to this word:

Print on both sides

The words are printed on the front side of the cards and the definitions are printed on the back. You need a printer that enables printing on both sides of the paper.

Words:
No words chosen
Game:
Choose game
Print flash cards