Add words to Irlands historie

Words Choose all words

Bloody sunday

Bloody sunday var den 30. januar 1972

Der blev gennemført nogle love i Irland i 1652. Hvad gik lovene ud på? - Selda og Gita

Lovene gik ud på, at alle der havde deltaget aktivt i oprør, mord og massakrer, skulle dødstraffes. Samtidig skulle alle der havde dræbt civile henrettet. Hermed skulle alle der havde nedlagt våbene inden den 10.september 1652 miste deres liv og jord

Det stod klart for Englænderne at der kun var en vej til at sikre sig kontrol med Irland. Hvad var det?

Erobringen, enten gennem tvang eller samarbejde.

Efter hvilken persons død, blev der ændret i statskirkens ritualer og prædikener i retning af en mere protestantisk gudstjeneste?

I årene efter Henrik. d. 8.s død.

Hvad bestod den nye lov af fra 1652?

Der var dødsstraf for alle der havde deltaget aktivt i oprør, mord og massakrerer Serap & Esra

Hvad betød det, at Henrik den anden havde religiøse anfægtelser?

Svar: Det betød, at han hverken var 100 % protestant eller 100 % katolik. Gita og Selda

Hvad gjorde Elixabeth for at sikre irland

Hun sendte flere bosættere til Irland Sara & Esen

Hvad lovede det engelske monarki ”bosætterne af ulster”?

Ierne kunne være deres slaver Sara & Esen

Hvad prøvede Marie Tudor aka. Bloody Mary at genindføre?

Katolicisme Anne&Melanie

Hvad skete der i 1538, siden den militære erobring ikke lykkedes irlænderne?

Svar: i 1538 blev irlands styrker skåret ned fra ca. 700 mand til 340 mand. Dette skete på baggrund af økonomiske grunde. Selda og Gita

Hvad skete der i løbet af 1500-1600 tallet i vest Europa?

Der blev udviklet regler for krigførelsen.

Hvad skete der med Karl d. 1 30. januar 1649?

Han blev udleveret og henrettet af det engelske parlament. Serap & Esra

Hvad skete der med økonomien da det engelske kongehus blev etableret?

økonomien gik fremad. :-) Serap & Esra

Hvad skete der, da Oliver Cromwell gik i land i Irland?

Hans soldater begik massakre, for at løse problemet en gang for alle. Anne&Melanie

Hvad var årsagen til krigen og konflikten med paven?

Henrik d. 8. religiøse anfægtelser. Nour & Noura

Hvad var byen Londonderry et symbol på for mange protestanter?

Londonderry symboliserede viljen til at kæmpe.

Hvad var det der startede reformen i Europa?

Det folkelige oprør imod pavens autoriteter og korruption indenfor kirken. Anne&Melanie

Hvad var formålet med straffelovene?

At fratage irske katolske deres politiske, militære, åndelige og økonomiske magt.

Hvad var grunden til oprøret i 1534?

At finde en løsning til Henriks problemer i Irland.

Hvad var Irland præget af i 1500 tallet?

Anarki

Hvad var landbruget præget af?

Landbruget var præget af et hyrdesamfund med midlertidlige landsbyer.

Hvad var straffen for højforræderi?

Dødsstraf

Hvad ville Elisabeth gøre for at sikre Irland?

Hun besluttede sig for at sende flere bosættere til Irland. :-P Serap & Esra

Hvad ville protestanterne i England ikke acceptere?

De ville ikke acceptere at perspektivet nu var et katolsk dynasti ville kunne fortsætte i både England og Irland. Serap & Esra

Hvem afløste Dronning Marie efter hendes død i 1558 og hvilken trosretning havde hun?

Det var dronning Elizabeth d.1 som afløste hende og hun var protestant Nour & Noura

Hvem blev Karl d. 1 henrettet af?

Det engelske parlement. Anne&Melanie

Hvem blev Kongens embedsmænd?

Kirkens folk

Hvem blev Kongens embedsmænd?

Kirkens folk Selda og Gita

Hvem er Bloody Mary?

Dronning, hun forsøgte at genindføre katolicisme

Hvem er Bloody Mary?

Svar: Dronningen. Hun forsøgte at genindføre katolicme. Gita og Selda

Hvem førte sin fars politik videre?

Henrik d.8

Hvem førte sin fars politik videre?

Svar: Henrik den 8. Gita og Selda

Hvem havde magten i ”The Pale” ?

Englænderne Sara & Esen

Hvem startede reformen?

Henrik d. 8. Anne&Melanie

Hvem støttede Henrik d. 8s synspunkter?

Det gjorde bisperne og stormændene.

Hvem støttede Henriks synspunkter?

Bisperne og Stormændene

Hvem støttede Henriks synspunkter?

Svar: Bisperne og stormændene. Selda og Gita

Hvem var Dublin under kontrol hos?

Dublin var undet et solidt engelsk kontrol.

Hvem var Englands støtte?

Hugh O'neill af Tyrone Serap & Esra

Hvem var Henrik d. 8 i konflikt med?

Den spanske konge og paven i rom. Serap & Esra

Hvem var Henrik d. 8?

Han var konge af England fra 1509 til 1547.

Hvem var Marie og hvad var hun?

Hun var dronning af England og barn af Henrik d. 8

Hvems bror gik over til katolicismen?

Karl d. 2. Anne&Melanie

Hvilke 2 uløste problemer havde England

Skotlands selvstændighed der kunne føre til skotske alliancer med de katolske magter og den manglende kontrol over Irland. Nour & Noura

Hvilke 2 uløste problemer havde England?

Den manglende kontrol over Irland, og Skotlands selvstændighed, der førte til skotske alliancer med katolske magter.

Hvilke 2 uløste problemer havde England?

Svar: den manglede kontrol over Irland, og Skotlands selvstændighed der førte til skotske alliancer med katolske magter? Gita og Selda

Hvilke katolske lande rustede England sig imod?

Spanien og Frankrig.

Hvilke trosretning i kristendom havde Bloody Mary?

Hun var katolik Sara & Esen

Hvilken tilfældighed var det der startede det hele?

Reformationen Sara & Esen

Hvilken by var ikke i katolikkernes hænder?

Drogheda Serap & Esra

Hvilken konflikt opstod da Henrik d.8 ville skilles fra sin spanske kone?

Han kom i konflikt med med den spanske konge og paven i Rom. Nour & Noura

Hvilken slægt kom til magten i 1485

Tudorslægten 5. Nour & Noura

Hvilken trosretning havde Henrik d.8

Han var nok hverken katolik eller protestant, ingen var 100% sikre. Nour & Noura

Hvilken trosretning havde Henrik d.8’s 3 koner og børn?

Hans først kone var katolik og det blev deres barn også, mens hans 2 andre koner og deres børn var protestanter. Nour & Noura

Hvilket område i Irland var under Solid kontrol af England?

The Pale

Hvilket problemer havde de såkaldte old english?

De var forsat katolikker og de skulle samtidgt være loyale mod kongen og paven. Anne&Melanie

Hvor lang tid varede krigen imellem det protestantiske og katolske Europa?

150 år. Nour & Noura

Hvor længe varede krigen mellem det protestantiske og det katolske Europa?

Det varede i 150 år.

Hvor mange irere blev henrettet på grund af lovene omkring dødsstraffen?

80.000 Irere blev henrettet.

Hvor og hvornår startede det irske oprør?

Oktober 1641 i Ulster. Nour & Noura

Hvor rustede England sig sammen med de katolske magter, Spanien og Frankrig?

For at opbygge en stærk flåde, mens den engelske hær vedblev at være meget lille sammenlignet med andre landes. Anne&Melanie

Hvor stor en procentdel ejede kirken jorden?

40%. Nour & Noura

Hvordan blev fredsaftalen i 1691 modtaget?

Rasende kritik især fra protestanterne i Irland. Anne&Melanie

Hvordan blev paverne set på i Irland og England?

I englang blev de beskyldt for at nasse fra samfundet og i Irland blev de set som giveren af fordele.

Hvordan led den irske kirke under små krigene

Kirken led af økonomisk underskud' Sara & Esen

Hvordan reagerede protestanterne på fredsaftale i 1691

De reagerede med kritik og raserier Sara & Esen

Hvordan startede de europæiske reformationer?

Svar: Reformationerne startede som et folkeligt oprør mod pavernes autoritetet og korruptionen inden for kirken. Selda og Gita

Hvordan strater reformationen i store dele af Europa?

Det startede som et folkeligt oprør mod pavernes autoritet og korruption inden for kirken.

Hvorfor kom fyrsterne i centrum og havde militær magt og autoritet?

Der startede et folkeligt oprør mod pavens autoritet og korruption i kirken. Sara & Esen

Hvorfor sendte Henrik d. 8 en ny vicekonge til Irland?

For at slå oprøret ned. Anne&Melanie

Hvorfor var Irland en underskudsforretning.

Fordi skatterne ikke kunne dække udgifterne Sara & Esen

Hvornår besluttede Henrik d. 8 at gennemfører en reformation af kirken i England?

I 1529 Serap & Esra

Hvornår blev Englænderne protestanter ?

1533-1534 Sara & Esen

Hvornår kom Tudorslægten til magten i England?

I 1485 var tudorslægten kommet til magten i England.

I 1582 hærgede hungersnød store dele af Irland. Hvorfor var dette en fordel for englænderne?

Svar: Dette skyldtes, at jorden skulle fordeles til kolonister. Derfor ville en fjernelse af befolkningen lette konoliseringen. Selda og Gita

Nævn et af de straffer man kunne få, hvis man overtræder loven mod kongen?

Et af straffene for overtrædelse mod kongen var dødsstraf. Serap & Esra

Games

Simple

Only the chosen words or definitions are printed on the cards. There are no instructions.

Do you want words, definitions or both on your cards?

Association

What do you associate with:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Write definition

Write a definition for:

Match word and definition

Match word and definition.

Linking words

Structure the words and explain your structure. You may want to sequence the words or use a mind map.

Finding synonyms

Find at least one synonym for:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Finding antonyms

Find at least one antonym for:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Find a word

Find a word that is suitable for this definition.

Must use word

You have to use this word twice in your group discussion.

Rate words

Rate words according to level of importance in this context. Explain the order.

Make someone speak

Get someone in your group to use this word. Don’t say the word directly.

Letter jumble

The letters in this word have been jumbled. Recontruct the word.

Write Question

Write a question relevant to this word:

Print on both sides

The words are printed on the front side of the cards and the definitions are printed on the back. You need a printer that enables printing on both sides of the paper.

Words:
No words chosen
Game:
Choose game
Print flash cards