Add words to Det selvbiografiske i ny dansk litteratur

Words Choose all words

Biografisk læsning

Er en metode til at læse tekster på, hvor man har fokus på... Denne form for læsning var særlig populær i...

Claus Beck-Nielsen / Claus Nielsen

Forfatter der...

De store fortællingers død

Er en postmoderne forestilling om....

Dobbeltkontrakt

En dobbeltkontrakt er...

Fiktionstekst

Fiktionstekst er en tekst, hvor læseren forventer....

Forfatterens død og forfatterens genopståen

Henviser til debatten om....

Fronstage, Backstage og Middle region

Er begreber der beskriver...

Hovedstolen

Hovedstolen er... Begrebet hovedstolen fører til en diskussion om...

Kan barndommen skildres?

Er en diskussion om, hvorvidt... På den ene side siger... På den anden side siger...

Kortprosa

Kortprosa er en genre hvor... Jeg kender følgende kortprosatekster....som handler om...

Nykritisk læsning

Nykritisk læsning ser værket som autonomt, det betyder at... Nykritisk tekstlæsning har fokus på... Slog igennem i....

Paratekst

En paratekst er et begreb af Gerard Genette, der dækker over...

Sagprosatekst

Sagprosatekster er tekster, hvor læseren forventer...

Selvbiografi

Ordet stammer fra græsk og består af.... Selvbiografi er en genre der...

Traumelitteratur

Traumelitteratur er... Traumelitteratur skrives ofte i genrerne...

Games

Simpel

Kun de valgte ord og definitioner bliver printet på kortene. Der er ingen instruktioner.

Do you want words, definitions or both on your cards?

Association

Hvad associerer du med:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Skriv definition

Skriv en definition til:

Match ord og definition

Match ord og definition.

Forbind ord

Skab forbindelser mellem ordene og forklar forbindelserne. Du kan f.eks. sætte dem i rækkefølge eller lave et mindmap.

Find synonymer

Find mindst et synonym til:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Find antonymer

Find mindst et antonym til:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Find et ord

Find et ord, der passer til denne definition.

Skal bruge ord

Du skal bruge dette ord 2 gange i gruppediskussionen.

Ranger ord

Ranger ordene ud fra vigtighed og forklar rækkefølgen.

Én skal snakke

Få en i din gruppe til at bruge dette ord uden at sige ordet selv.

Bogstavkaos

Bogstaverne i dette ord er byttet rundt. Hvad skal der stå?

Skriv spørgsmål

Skriv et spørgsmål, der er relevant for ordet.

Print på begge sider

Ordet printes på den ene side af kortet, og definitionen printes på den anden. Du skal bruge en printer, der kan printe på begge sider af papiret.

Words:
No words chosen
Game:
Choose game
Print flash cards