Add words to Muslimske grupper i DK

Words Choose all words

Antal muslimer

Der er ca. en halv million indvandrere og efterkommere af indvandrere i DK. Godt 306.000 eller ca. 5,3 % har muslimsk baggrund. (Febr. 2018)

Assimilation

Sker når indvandrere fra en minoritetsgruppe forkaster egne normer og værdier og smelter sammen med majoritetssamfundet.

Euromuslimer

Sekulære muslimer, der tager udgangspunkt i DK's samfund og tilpasser Islam hertil. Går ind for pluralisme og mener muslimer skal blande sig i samfundsdebatten.

Europæiske muslimer

Tager afsæt i islamisk tradition og tolker islam i lyset af deres danske kontekst. Udgangspunktet er Islam, og så lever de også efter de vestlige værdier, der ikke strider i mod Islam. Aktive deltagere i samfundet.

Formalistiske muslimer

Stor vægt på de ydre former (tøj, spiseregler, udseende) og har fokus på deres identitet som muslimer. Ikke ret aktive i samfundet, men bruger meget nettet.

Forum for kritiske muslimer

Forening for euromuslimer, der ønsker at skabe en syntese mellem at være troende muslim og en aktiv del af det danske samfund. De forsøger bl.a. at reformere fortolkningen af koranen for at tænke den ind i en vestlig kontekst.

Gruppe(r) med assimilation

Kulturmuslimer vil ofte tilpasse sig majoritetskulturen og smelte ind i majoriteten.

Gruppe(r) med pluralistisk integration

Euromuslimer kombinerer vestlige værdier med muslimske værdier. Islam tilpasses vesten. Europæiske muslimer kombinerer også. Udgangspunktet er Islam, og så lever de også efter de vestlige værdier, der ikke strider i mod Islam.

Gruppe(r) med segregation

Specielt Islamister vil undlade at deltage i det omgivende samfund, men også sufier, traditionelle muslimer, samt formalistiske muslimer kan have tendens til segregation.

Hitzb-ut-tahrir

Betyder befrielsespartiet. Foreningen er forbudt i mange lande - dog ikke i DK. De er stærkt kritiske over for vestens værdier og ønsker at indføre et verdensomspændende muslimsk kalifat, der tager udgangspunkt i Sharia.

Islamister

En meget lille gruppe, der ønsker Sharia som styringsredskab og tolker koranen bogstaveligt. Der er stor uvilje mod demokrati og Vesten.

Kulturmuslimer

Sekulære og religiøst mindre aktive - udgør ca. 70-80 % af muslimer i DK. Islam er primært en del af deres kulturelle identitet, og nogle har fravalgt religion.

Pluralistisk integration

Sker når indvandrere blander værdier/normer og tager noget fra majoritetssamfundet og noget fra minoritetssamfundet. Ideelt set lærer majoriteten også noget nyt.

Segregation

Sker, når der er en streng opdeling mellem minoritetsgruppe og majoritetsgruppe, hvilket resulterer i at grupperne bevarer egne normer og værdier.

Sufier

Lægger stor vægt på den åndelige dimension af Islam. De er fællesskabsorienterede, men holder sig for sig selv ift majoritetssamfundet. Dog er en gruppe unge sufier meget aktive i samfundet.

Traditionelle muslimer

Praktiserende muslimer, der har fokus på kulturen fra hjemlandet. Der er flest 1. generationsindvandrere.

Games

Simpel

Kun de valgte ord og definitioner bliver printet på kortene. Der er ingen instruktioner.

Do you want words, definitions or both on your cards?

Association

Hvad associerer du med:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Skriv definition

Skriv en definition til:

Match ord og definition

Match ord og definition.

Forbind ord

Skab forbindelser mellem ordene og forklar forbindelserne. Du kan f.eks. sætte dem i rækkefølge eller lave et mindmap.

Find synonymer

Find mindst et synonym til:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Find antonymer

Find mindst et antonym til:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Find et ord

Find et ord, der passer til denne definition.

Skal bruge ord

Du skal bruge dette ord 2 gange i gruppediskussionen.

Ranger ord

Ranger ordene ud fra vigtighed og forklar rækkefølgen.

Én skal snakke

Få en i din gruppe til at bruge dette ord uden at sige ordet selv.

Bogstavkaos

Bogstaverne i dette ord er byttet rundt. Hvad skal der stå?

Skriv spørgsmål

Skriv et spørgsmål, der er relevant for ordet.

Print på begge sider

Ordet printes på den ene side af kortet, og definitionen printes på den anden. Du skal bruge en printer, der kan printe på begge sider af papiret.

Words:
No words chosen
Game:
Choose game
Print flash cards