Add words to Rikke & Laura

Words Choose all words

Cause

The reason something happens

Decision

A settlement or a choice to something

Economy

The distribution of money in af system or society

Exploitation

To get something out of something for your own advantage.

impact

when you have an affect/influence on something

Increase

When something grows

Limit

The maximum boundary to something.

Pollution

When something which is bad for the planet is spread in nature

Poverty

When you don't have much money and/or other material objects.

Responsibility

When you're in charge of something and have to make sure it gets done or taken care of etc.

Rise

When something goes from down to up - or increase. The sun does it every morning

Significance

When something is important and means a great deal to someone

Solution

The answer to a problem

Sustainability

Reusing resources without harming nature

Games

Simpel

Kun de valgte ord og definitioner bliver printet på kortene. Der er ingen instruktioner.

Do you want words, definitions or both on your cards?

Association

Hvad associerer du med:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Skriv definition

Skriv en definition til:

Match ord og definition

Match ord og definition.

Forbind ord

Skab forbindelser mellem ordene og forklar forbindelserne. Du kan f.eks. sætte dem i rækkefølge eller lave et mindmap.

Find synonymer

Find mindst et synonym til:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Find antonymer

Find mindst et antonym til:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Find et ord

Find et ord, der passer til denne definition.

Skal bruge ord

Du skal bruge dette ord 2 gange i gruppediskussionen.

Ranger ord

Ranger ordene ud fra vigtighed og forklar rækkefølgen.

Én skal snakke

Få en i din gruppe til at bruge dette ord uden at sige ordet selv.

Bogstavkaos

Bogstaverne i dette ord er byttet rundt. Hvad skal der stå?

Skriv spørgsmål

Skriv et spørgsmål, der er relevant for ordet.

Print på begge sider

Ordet printes på den ene side af kortet, og definitionen printes på den anden. Du skal bruge en printer, der kan printe på begge sider af papiret.

Words:
No words chosen
Game:
Choose game
Print flash cards